1. Strategisk rådgivning
Vi tager udgangspunkt i virksomhedens nuværende situation og mål for virksomhedens diversitetspolitik. I samspil med HR og topledelsen vurderer og diskuterer vi virksomhedens tanker, tiltag og behov ud fra vores viden om typiske barrierer, reaktionsmønstre og faldgrubber.

2. Kulturanalyser
En kulturanalyse er tilpasset den enkelte virksomhed. Den består oftest af en grundanalyse, der gennem kvalitative interviews identificer de fysiske og mentale barrierer, der hindrer diversitetsinitiativer i virksomheden. Analysen kan derefter følges op af eksempelvis strategisk rådgivning, foredrag og workshops.

3. Foredrag
Third Crowd tilbyder foredrag, der udfordrer den stereotype tankegang om køn, ledelse og diversitet. Det er på tide at udfordre myter om mænd og kvinder i ledelse og i stedet finde modet til at bruge både feminine og maskuline kompetencer i jagten på større diversitet - uanset køn.

4. Seminarer
For de kunder der ønsker en mere diskussionspræget event tilbyder vi seminarer af ca 2-3 timers varighed. Et seminar består af et oplæg + diskussionstid. Seminarerne er altid specifikt rettet mod den enkelte virksomheds situation, men herunder ses to eksempler på mulige seminarer:
  • Forskningsbaseret seminar. Denne type af seminar har til formål at gennemgå den nyeste viden indenfor diversitet og ledelse og diskutere hvordan den er brugbar i den pågældende virksomhed.
  • Frygtstrategier og Hverdagsmod. Denne type af seminar fremlægger mere praktisk hvordan vi som mennesker er ubevidst styret af frygt i hverdagens små og store beslutninger. Seminaret understreger forskellen mellem overlevelsesstrategier og udviklingsstrategier og kortlægger vejen til Hverdagsmodig ledelse - på individ og organisatorisk niveau.

5. Workshops
For at kunne arbejde mere individuelt og i dybden med barrierer og/eller fordomme og den kultur disse skaber i den enkelte virksomhed, tilbyder Third Crowd også workshops (som regel heldagsarrangementer). Vi skræddersyr workshoppene til den enkelte virksomheds behov, men herunder ses to eksempler på mulige workshops:
  • For ledere – Smid skyklapperne! Denne type workshop er målrettet ledelse og/eller talentudviklere. Workshoppen har til formål at arbejde med ledelsens eventuelle fordomme, barrierer og normer omkring diversitet. Vi udfordrer myter og vanetænkning, så ledelsen tør tænke talent og medarbejderudvikling anderledes. Igennem forløbet lærer deltageren således konkrete værktøj til hvordan man i hverdagen kan spotte og udvikle forskellige talenter på en anderledes måde. En lignende workshop udarbejdes også målrettet headhuntere.
  • For medarbejdere – Er jeg virkelig så anderledes? Denne type workshop er målrettet medarbejderen og har til formål at åbne op for flere sider af medarbejderens kompetencer, styrker og talenter. I workshoppen arbejder vi med at styrke medarbejderens eget mod til at være sig selv. Workshoppen kortlægger de ligheder vi har - uanset køn. bl.a. hormonelle ligheder, som kan styrke styrkerne og mindske stress og hvordan man kultiverer det i en organisation. Workshoppen er til både nysgerrige mænd og kvinder og virksomheder, som er ’nye’ i arbejdet med diversitet.


Ved forespørgsel kontakt: info@thirdcrowd.com