Hvad er Third Crowd?

Third Crowd er en rådgivningsvirksomhed, der identificerer de barrierer, som hindrer virksomheders diversitetsinitiativer og hjælper til at skabe nye rammer, der fremmer feminine og maskuline ledelseskompetencer – uanset køn.

Third Crowd udfordrer virksomhedernes syn på diversitet og ledelse og flytter tankegangen fra flere kvinder i ledelse til flere køn i ledelse.

Third Crowd hjælper virksomheden til at skabe den bedste ramme for at lederen og den enkelte medarbejder kan udfolde alle sine feminine og maskuline kompetencer og dermed udnytte potentialet bedst.


Målet med en Third Crowd tankegang er:

- at fokusere på kompetencer frem for køn
- at bevidstliggøre fordomme og holdninger om køn og ledelse
- at turde nye løsninger på gamle problemstillinger

Resultatet af en Third Crowd tankegang er:

- en fleksibel arbejdsstyrke
- en rummelig virksomhedskultur
- en moderne ledelsesform